Yavuz Tekelioğlu'nu USLA Sınıflarında Ağırladık!

YÜciTA Yürütme Kurulu Başkanı Yavuz Tekelioğlu’nu USLA Akademi sınıflarında ağırladık!
Blog

Coğrafi ve kültürel değerlerimizi korumaya yönelik gönüllük esasına dayanan bir araştırma ağı olan YUciTA (Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı), ülkemizde belirtilen niteliklere göre üretici ve tüketicilerin coğrafi işaret haklarını korumayı amaçlamaktadırlar.

 

Peki nedir bu Coğrafi İşaret? Coğrafi işaret belirli bir niteliği olan bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ünü veya diğer özellikleriyle bir ürünü tanıtan ve gösteren işarettir. Belirli bir kültür mirası olan yöresel ürünler, belirli bir bölgeye ait özellikleri içermeleri yönü ile spesifik ürünler arasında değerlendirilmekte ve bunun yanında yöreye özgü hammadde kaynakları ile geleneksel bir üretim sürecinden geçerek ayırt edici özelliklerini de kazanmaktadır. Örneğin “Aydın İnciri", “Malatya Kayısısı”, “Antep Baklavası” ibaresi belirli bir kalitenin ayırt edici özelliği olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de yöresel ürünlerimizi koruyabilmek için ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda Yavuz Tekelioğlu, USLA öğrencilerine bilgi ve deneyimlerini aktardı.

 

USLA öğrencileri kültürünü ve coğrafyasını tanıyan bilinçli şef adayları olarak sektöre atılıyor.