Kurumsal Çözümler

Page

Konsept Oluşturma

USLA Danışmanlık, işletmenin hedef kitlesi ve bulunduğu bölgeye göre konseptler oluşturur. İşletmenin mevcut konseptine uygun kullanım alanlarının geliştirir ve rekabet ortamında hareket alanını artıracak çözümler üretir.

Fiziksel Uygulama

USLA Danışmanlık, İşletmenizin konseptinize en uygun şekilde uygulanması için mimari ekiplerle birlikte gerekli altyapı çalışmasında her türlü desteği sağlar ve kontrol eder.

İşletme Danışmanlığı / Operasyon Geliştirme Ve İyileştirme

USLA Danışmanlık, işletmenizin en iyi neleri yapabildiği ve neleri geliştirilmesi veya değiştirmesi gerektiğini kapsamlı bir şekilde analiz eder ve raporlar.

Ürün Geliştirme

Yeni ürünler, işletmeye özel kişi başı harcama ortalamasını yükseltecek, satışları artıracak, yeni müşteriler kazandıracak ve maksimum ölçüde müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. USLA Danışmanlık işletmenizin konumu, konsepti ve hedefleri ile uyumlu özel ürünler geliştirir, var olan ürünlerin iyileştirilmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Ve Eğitim

USLA Danışmanlık, personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek uygun eğitim modüllerinin hazırlanması ve eğitimlerin uzman eğitmenler tarafından verilmesini sağlar. Gerekli kademelere personel istihdamı sağlanmasını sağlar.

Denetim

USLA Akademi, İşletmelerin ve zincir mağazaların tüm şubelerinin standartlarını en üst seviyede tutmak için düzenli denetlemelerin yapılması sağlar. Sıkı denetim yapılmadığı takdirde, başarılı ve kalitesi kanıtlanmış bir marka veya işletme yaratmak mümkün değildir.  USLA Danışmanlık, işletmelerin denetlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri ile bu riskin bertaraf edilmesine katkı sağlar.

Raporlama

İşletmenin karlılığını yüksek standart ve kaliteye sadık kalarak maksimum hale getirmek için sağlıklı maliyet kontrol sistemleri saptanmalı, uygulaması sağlanmalı, kontrol edilip denetlenmelidir. USLA Danışmanlık, raporlama sistemi ile analizler yaparak ve raporlar hazırlayarak idarenin tüm kademelerine maliyetler ve mevcut/olası problemler konusunda bilgi verebilecek sistemler oluşturur.

Franchise Danışmanlığı

USLA Danışmanlık, franchise sisteminin verimli ve karlı bir şekilde yürütülmesi için işletmelere destek olacak çözümler üretir.

 Satış Geliştirme

USLA Danışmanlık, işletmelerin kendine has ürettiği ürünlerin satışı ve çalışan personelin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve satışların artırılmasına yönelik çözümler sunar.

 

KaleNet
×